05902 Sentil 20 Parça (SAE)

KOD BOYUT
inch
05902 50 020 2-35/1000" 65 10