5600 Keski Zımba Takımı

KOD
5600 00 6106
125 tevsiyeci düz keski
150 tevsiyeci düz keski
125 tırnak keski
4x120 nokta zımba
5x150 düz pim zımba
3x120 konik pim zımba
865 6