Entegre Yönetim Sistemi

Amacımız:

İZELTAŞ olarak el aletleri ve sıcak dövme sektöründe dünya çapında marka ve tüm müşterilerimiz tarafından ilk tercih olmak.

Hedeflerimiz:

 • Düşük maliyet ve yüksek kalite ile zamanında teslimat gerçekleştirmek,
 • İlgili tarafların memnuniyetini sağlamak ve müşteri beklentilerine duyarlı olmak,
 • Kaynaklarımızı verimli kullanmak,
 • Ar-Ge çalışmaları ile yenilikçi ve inovatif ürünler geliştirerek pazar rekabetini sürdürmek,
 • Çevreye duyarlı faaliyetlerimizle çevreye dost ürünler sunmak,
 • Birim ürün başına düşen enerji maliyetlerini düşürmek, enerji kullanımında tasarruf sağlamak ve enerji verimliliğini artırmak,
 • Güvenli ve sağlıklı çalışma ortam oluşturmak,
 • Çalışanlarımızın işe bağlılığını artırmak ve motivasyonu yüksek tutmak,
 • Çalışanlarımızın; Kalite, Çevre, Enerji, iş Sağlığı ve Güvenliği konularında farkındalıklarının geliştirilmesi ve uzmanlıklarının artırılması için eğitimler gerçekleştirmek.

Amaç ve hedeflerimizi gerçekleştirirken,

 • Yasal ve diğer şartlara uymayı,
 • Entegre Yönetim Sistemimizin etkinliğini sağlamayı, sürekli iyileştirmeyi ve Entegre Yönetim Sistemi Politikamızı 3. taraflara açık tutmayı taahhüt ederiz.